"Ak vozidlo, alebo jazdná súprava presahuje najväčšie prípustné rozmery (ďalej len „nadrozmerná preprava“), alebo prekračuje najväčšie prípustné hmotnosti (ďalej len „nadmerná preprava“), alebo ak vozidlo, alebo jazdná súprava prepravuje nedeliteľný náklad presahujúci najväčšie prípustné rozmery, alebo najväčšie prípustné hmotnosti, môže sa používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia na zvláštne užívanie podľa osobitného predpisu."

    (Nariadenie vlády SR č. 349/2009 §6 Z.z. z 8.7.2009)

 
  Naša služba:    -    ZABEZPEČENIE POVOLENIA NA ZVLÁŠTNE
               UŽÍVANIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ:

 
Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií zabezpečíme nielen na Slovensku, ale aj v štátoch EU a bývalej Juhoslávie. Pri medzinárodnej doprave vo všetkých zúčastnených štátoch v ktorých sa daná preprava vykoná.