Nadmerná  a  nadrozmerná  preprava môže  kvôli svojim  rozmerom a/alebo  kvôli  svojej hmotnosti  výrazne ohroziť  bezpečnosť  cestnej premávky.  Okrem  toho  môže  narúšať   v  cestnej  premávke  aj  jej plynulosť.  Z týchto  dôvodov sa  v určitých prípadoch vyžaduje,  aby tento druh cestnej prepravy mal doprovodné (sprievodné) vozidlo/á.

    Základné funkcie doprovodného/sprievodného vozidla sú:

  • výstraha ostatných účastníkov cestnej premávky voči možnému nebezpečenstvu počas nadmernej a/alebo nadrozmernej cestnej prepravy
  • pomoc  pri postupe  nadmernej  a/alebo  nadrozmernej  preprave
  • riadenie cestnej premávky na križovatkách, mostoch, kruhových objazdoch, atď... .
    Naša výbava a komunikácia:

    Naše vozidlá sú plne vybavené svetelnými výstražnými zariadeniami
oranžovej  farby  aj  s  príslušenstvom  a  rádiostanicami CB v rozsahu 1-40  FM  a  AM  v norme EU a PL.  Vodiči  navigujú  v slovenčine  a v nemčine.  Majú niekoľko ročnú prax v tejto oblasti,  spĺňajú stanovené predpisy a školenia. Sú vybavení riadiacimi terčíkmi pre denné aj nočné použitie   a  patričným  výstražným  reflexným  oblečením   pre  prípad nutnosti regulovania dopravy.
 
Bratislava:

Košice: