Nadmerná a nadrozmerná preprava môže kvôli svojim rozmerom a/alebo kvôli svojej hmotnosti výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Okrem toho môže narúšať v cestnej premávke aj jej plynulosť. Z týchto dôvodov sa v určitých prípadoch vyžaduje, aby tento druh cestnej prepravy mal doprovodné (sprievodné) vozidlo/á.

    Základné funkcie doprovodného/sprievodného vozidla sú:
  • výstraha ostatných účastníkov cestnej premávky voči možnému nebezpečenstvu počas nadmernej a/alebo nadrozmernej cestnej prepravy
  • pomoc pri postupe nadmernej a/alebo nadrozmernej prepravy
  • riadenie cestnej premávky na križovatkách, mostoch, kruhových objazdoch, atď... .
    Naša výbava a komunikácia:

   Naše vozidlá sú plne vybavené svetelnými výstražnými zariadeniami oranžovej farby  aj s príslušenstvom a rádiostanicami CB v rozsahu 1-40 FM a AM v norme EU a PL. Vodiči navigujú v slovenčine a v nemčine. Majú niekoľko ročnú prax v tejto oblasti, spĺňajú stanovené predpisy a školenia. Sú vybavení riadiacimi terčíkmi pre denné aj nočné použitie a patričným výstražným reflexným oblečením pre prípad nutnosti regulovania dopravy.

  
Bratislava:

Košice: