Doprovodné - sprievodné vozidlá, povolenia, a kompletné súvisiace služby k špeciálnym transportom to je TRANSPORTSERVIS-SK. Niekoľkoročné skúsenosti, zodpovedný prístup a potrebná kvalifikácia v odbore je zárukou kvality a bezpečnosti pri prevoze nákladov, ktoré svojimi rozmermi presahujú zákonom stanovené maximálne miery vozidiel na cestných komunikáciach. Nič nenechávame na náhodu, každú jednu prepravu starostlivo posudzujeme a pripravíme. Naším prvoradým záujmom je, aby súprava s nadrozmerným a/alebo nadmerným (ťažkým) nákladom dorazila do svojho cieľa bez škôd, načas a k plnej spokojnosti nášho zákazníka.

      Vykonávame a zabezpečujeme:
  • špedícia prepravy nadrozmerných a/alebo nadmerných nákladov
  • povolenia potrebné k nadrozmernej preprave
  • sprievodné vozidlá
  • kontrolu trasy s prevedením nutných meraní prejazdov
  • kontrolu miesta nakládky a/alebo vykládky
  • montážne vozidlá s pracovníkmi
    garancia kvaliy

  • asistenciu prevádz. energetických sietí
  • pracov. telekom. a káblových rozvodov
  • v stanovených prípadoch účasť polície
  • mobilné žeriavy
  • služby a spoluprácu prepravcom
   TRANSPORTSERVIS-SK to je záruka kvality a bezpečnosti!